You are here

Bernstein logobar

Bernstein

Last updated:
06.05.2020
Kultur: 

Høsthvete

Avling i verdiprøvingsforsøk 2017-2019 Sør-østlandet

105 % i usprøytet

Avling i verdiprøvingsforsøk 2017-2019 Nord-østlandet

98 % i usprøyta

Merutbytte ved soppsprøyting

6 %

Overvintring

God 7

Høyde

Litt lang - 6

Stråstyrke

God - 8

Bakekavlitet (SDS)

Svært god - 10

Falltall

Moderat - 4

Hektolitervekt

Høy - 7

Tusenkornvekt

Høy - 7

Protein innhold

Høyt 7

Sykdomsresistens