You are here

Share page with AddThis

Boxer®

Sist oppdatert:
18.07.2019

Ugrasmiddel

Plantevern

Authorisation Number: 
NR. 2013.29.14
Pakningsstørrelse: 
10 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe N
Formulering: 
emulsjonskonsentrat
Virkemåte: 
Systemisk

Boxer er et middel med jord- og bladvirkning. Boxer tas opp i vekstpunkta både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen. Virkningen på store ugrasplanter er dårlig. Virkemekanisme er hemming av lipid syntesen - ikke ACCase

Sprøyteteknik

Boxer er et middel med jord- og bladvirkning og virkes best på ugraset i spiringsfasen. Passende jordfuktighet gir best virkningsforhold, men Boxer virker også godt under tørre forhold.

Væske-mengde

10-40 l/daa

  • 22 59 13 00