You are here

Share page with AddThis

Reglone®

Sist oppdatert:
23.07.2019

Nedvisning

Plantevern

Authorisation Number: 
NR. 2006.41.14
Pakningsstørrelse: 
10 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe D
Formulering: 
løselig konsentrat
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Reglone er et kontaktmiddel som opptas raskt i plantene og virker meget hurtig på alle grønne overjordiske plantedeler. I kontakt med jord blir Reglone raskt inaktivert. På arealer sprøytet med Reglone kan det derfor sås eller plantes etter kort tid.

Til nedvisning av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster og nedsviing av utløpere i jordbær.

Godkjent til: 
04.11.2019
Siste salgsdato: 
04.11.2019
Siste bruksdato: 
04.02.2020

Sprøyteteknik

Bruk høyeste vannmengder i tette bestand med stor bladmasse.

Væske-mengde

30-40 l/daa

Regnfasthet

Så snart sprøytevæsken er tørket inn.

  • 22 59 13 00