You are here

Potet_tab5

Ugras

Det er mange ugras som kommer opp i potetåkerne, og noen er spesielt leie. Svartsøtvier er et problematisk ugras, da det har en lang framspiringsperiode. Det er vert for potet skadegjørere og produserer giftige bær og er et aggressivt ugras som konkurrerer hardt med potetene. Klengermaure klenger seg til alt og konkurere hardt med potetene og kan føre til store avlingstap ved forekomst i åkeren.

Boxer banner

Boxer

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Effekt og timing

Boxer er et kombinert jord og bladvirkende ugrasmiddel, men jordvirkningen er større enn bladvirkningen. Derfor vil man få beste effekt ved å behandle i spiringsfasen til ugraset.

Boxer virker mot mange ugras, men har ekstra god effekt på  svartsøtvier, klengemaure og vassarve, samt grasugras. Man kan enten gjøre en behandling med høy dose (400 ml/daa) eller dele den i to behandlinger for å bedre ta ugras som spirer seinere.

Første behandling før framspiring:

250 ml Boxer /daa etter setting/hypning og når kammen har satt seg.

Andre behandling 7 til 10 dager etter første:

250 ml Boxer/daa like før fremspiring av potetene.

Sprøyteteknikk:

Boxer gir best virkning ved god jordfuktighet. Optimale forhold er på en fuktig kam og ved bruk av stor væskemengde, minimum 20 L/daa.

Blandinger:

Boxer er blandbar med de fleste andre midler som f.eks Centium og Fenix, ugrasmidler i potet, men da redusere man dosene. 

traktor

Minimer avdrift

Få bedre effekt og minimer risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

God effekt mot kveke, hønsehirse,floghavre og spillkorn

Grasugras som kveke, hønsehirse, floghavre og spilkorn er aggressive ugras som konkurrerer hardt med potetene. De underjordiske stenglene til kveken kan også gi missforming på datterknollene. Hønsehirse og floghavre er problemugras som man må forhindre oppformering av. 

Effekt og timing

Zetrola er et selektivt bladvirkende systemisk middel mot grasugras. Middelet tas opp i bladene og blokkerer et enzym (ACC-ase) i fettsyresyntesen i graset, slik at de gradvis gulner og dør. Det er derfor best å sprøyte når graset har 2-4 blader og 60-80 ml /daa er en passende dose. Siden Zetrola er systemisk får man best effekt mot kveke når kveka har 3-5 blader for da får man litt nedtransport av midlet slik at det også virker på de underjordiske stenglene og 125-150 ml/daa er en passende dose. Maks. 2 behandlinger pr. år. Max. 150 ml/daa pr. vekstsesong.

Det bør gå minst en uke fra sprøyting til jordarbeiding/hypping for å få fullgod effekt av sprøytingen.

Blandinger

Kan blandes med insektmidler av pyretroider. Ikke bland med  tørråtemidler eller andre ugrasmidler. Det kan føre til skader på potetriset og dårligere ugraseffekt. Det bør gå en uke mellom annen ugras sprøyting både før og etter.

Zetrola logo

Zetrola

Zetrola er et selektivt bladvirkende systemisk middel mot grasugras.