You are here

Share page with AddThis

Potet_2017_Tab 5

Revus Top er Revus supplert med aktivstoffet difenkonazol og gir mulighet for en helt ny effektiv resistensstrategi mot tørrflekksyke/Alternaria, som hjelper strobilurinene med å bevare deres effektivitet.

Takket være Revus Top sitt innhold av difenokonazol mot soppsykdommer som tørrrflekksyke/Alternaria har man nå en virkningsmekanisme til i kampen mot Alternaria. Et godt hjelpemiddel til å forlenge strobilurinenes effektivitet mot Alternaria og forhindre en lignende utvikling som i Sverige og Danmark. Revus Top erstatter ikke Revus, men er en sterk, supplerende partner, som dessuten muliggjør en forebyggende beskyttelse mot Alternaria. 

I starten av et behandlingsprogram er det tilstrekkelig å forhindre, at tørråte etablerer seg i åkern, og det får du med Revus. Deretter bør man forebygge mot soppsykdommer som tørrflekksyke og storknolla råtesopp samtidig som kampen mot tørråte fortsetter, dvs. akkurat det Revus Top er laget til! Revus Top kombinerer effekten av mandipropamid (Revus) mot tørråte med effekten av difenokonazol mot soppsykdommer. 

For å få den beste forebyggende beskyttelse mot både tørråte og tørrflekksyke skal behandlingsprogrammet innledes med to behandlinger med Revus – for deretter bli fulgt opp med to Revus Top-behandlinger med 14 dages intervall. Heretter følges opp med to behandlinger med Amistar i kombinasjon med et tørråtemiddel.

Det er en stor fordel å behandle tidlig med Revus, da produktet beskytter både over- og undersiden av bladet. Revus og Ridomil Gold MZ Pepite er de beste midlene å begynne tørrråte bekjempelsen med. 

Ridomil Gold MZ Pepite inneholder metalaxyl som er fullsystemisk og beskytter mot knollsmitte, og er det middelet som har lengst forebyggende effekt i perioder med kraftig risvekst. Revus har translaminær effekt, og gir langvarig beskyttelse av bladene på både over- og undersiden. Det minsker risikoen for spredning av tørråte både via vannsprut fra jorden og luftsmitte fra ande planter. Bruk av Revus og Revus Top i en uavbrutt serie av behandlinger innebærer, at det aktive stoffet akkumuleres i bladene. Dette gir svært god beskyttelse mot infeksjon av tørråte – vi kaller det for blokkeffekt og er din sikkerhet for maksimal beskyttelse av åkeren.