You are here

Share page with AddThis

Potet_2017_Tab 2

Potet

Tørråte 

Tørråte forårsaker stor skade på stengel og blader, som sprer seg til både over og underjordiske deler av planten.

Tørråte overvintrer i infiserte knoller eller som hvilesporer i jord. Når potetknollene gror, følger smitten med opp. Under fuktig forhold utvikler det seg tørråteflekker på stengel eller blader. Her dannes det sporer, som kan spres med vind over store områder i gråværsperioder. Sporene spirer direkte eller danner svømmesporer som infiserer plantene i nye potetåkrer. 

Tørråte har et enormt oppformerings- og smittepotensial. I fuktig og varmt vær tar det en snau uke fra infeksjon i blad til det er dannet en million sporer som kan spres videre. Dette sees som en hvitaktig ring på undersiden av bladene i ytterkanten av tørråteflekken. Knollene kan bli infiserte ved at sporene blir vasket ned til knollene via sprekker i jorden. Mesteparten av sporene blir liggende på jordoverflaten og kan komme i kontakt med knollene ved opptak. På denne måten kan de forårsake tørr, brun råte i knollene og smitten føres videre.

Ikke la tørråten få starte et angrep

Tørråteangrep må bekjempes forebyggende. Revus og Revus Top er gjennomprøvde midler, som egner seg godt til å utgjøre grunnlaget i din tørråtestrategi. De gir meget god beskyttelse av nytilveksten i begynnelsen av behandlingsprogrammet.

Revus og Revus Top har translaminær effekt, som beskytter både over- og undersiden av bladene. Det betyr, at de øverste bladene beskyttes mot luftbåren smitte, og at de nederste bladene beskyttes mot jordsmitte.