InSpire - planlegg vekstreguleringen din

Hvordan bruke InSpire til å planlegge vekstreguleringen

Få hjelp til å regulere veksten av byggåkrene dine med InSpire – det første digitale planleggingsverktøyet for vekstregulering.

Skriv inn verdiene og informasjonen som gjenspeiler din byggåker og trykk "beregn" for å få våre anbefalinger for mulig vekstregulering i åkeren din.

Merk at det er tre mulige løsningsforslag som hver gjelder den vekstperioden som avlingen er i frem til modning.
Forslagene deles etter 3 vekstperioder henholdsvis T0 i buskningsfasen, T1 i tidlig strekningsfase og T2 når flaggbladet kommer frem.

Det er mulig å få resultatet sendt til e-postadressen din – vi lagrer ikke e-posten din og bruker den kun til å sende resultatet.

Anbefalinger fra InSpire-verktøyet er veiledende - risikoen for legde i det aktuelle feltet bør alltid vurderes før vekstregulering. Behandling bør kun gjøres på åkre i god vekst og med utsikter til god tilvekst i kommende uke. Husk at det er bedre å gjøre delte behandlinger med 10-20 dagers mellomrom enn å bruke for høye doser under dårlige forhold. Vekstregulering bør alltid gjøres på vekster som er uten stress symptomer som tørke, utsikter til nattefrost eller næringsmangel. Syngenta påtar seg intet ansvar for resultatene av din bruk av InSpire. Les alltid etiketten og anbefalingene for riktig bruk.

Her finner du en forklaring på behandlingstidene T0, T1 & T2 / utviklingsstadier.

T0, T1 og T2 står for tre ulike utviklingsstadier hos plantene. Se forklaring på BBCH-skalaen her:

• T0 = buskningsfasen, BBCH 21-29
• T1 = tidlig strekningsfase BBCH 30-34
• T2 = sen strekningsfase/når flaggbladet kommer BBCH 37-39

Vekststadier

InSpire - hjelp med vekstregulering i byggåkrene dine

I løpet av vekstsesongen er avlingen din utsatt for mange påvirkninger. Uvær (regn og vind) øker risikoen for legde i form av rotvelt og stråknekk. Jo bedre rustet plantene er, jo større er muligheten for god avling og høy avlingssikkerhet.

InSpire-verktøyet tar hensyn til følgende parametere:

  • Byggsort
  • Hvilket område feltene ligger
  • Såtid
  • Utbytteforventning
  • Vekststadium
  • Jordtype
  • Avlingstilstand: Er avlingen stresset? Er feltet vannfylt? Er det tørkestress? Er det næringsmangel?
Vekstregulering

Vekstregulering

Veiledning til å vekstregulere etter behov og på det riktige tidspunktet

GAI eller Green Area Index

GAI, eller Green Area Index, er en indeks for avlingsbiomasse. GAI er definert som det totale arealet av blader og stengler per m2 de vokser på. For eksempel tilsvarer en GAI 1.5 at biomassen er større enn arealet den er etablert på. Hvis jorda er delvis bar, dekker avlingen for eksempel en på GAI 0,2-0,3 mens GAI> 2 representerer en sterk avling.

GAI 0,5

GAI 0,5 - en tynn avling

GAI 0,9

GAI 0,9 - En middels tett avling

GAI 1,4

GAI 1.4 - en tett avling

GAI 2,0

GAI 2.0 - en veldig kraftig avling

Bildene er fra "Wheat Growth Guide" av AHDB Cereals & Oilseeds, 2018

Vekstregulering

Vekstregulering

Veiledning til å vekstregulere etter behov og på det riktige tidspunktet

traktor

Minimer avdrift

Få bedre effekt og minimer risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere