You are here

Vertimec®

Sist oppdatert:
18.08.2022

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2010.21.14
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
IRAC Klasse 6A
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Vertimec hemmer overføring av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskelceller slik at insektene lammes og dør. I motsetning til mange andre insektsmidler så virker Vertimec mot insekter som er resistente mot acetylkolinesterasehemmere (karbamater og fosformidler). Vertimec har kontakt- og magevirkning mot bladlevende nymfer og minerfluelarver, men virker ikke på egg, jordboende stadier eller voksne. Larvene og nymfene slutter å spise kort tid etter behandling, men det kan ta 3-4 dager før full virkning sees. Midlet trenger inn i bladvevet (dybdevirkning), men er ikke systemisk.

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus. Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Sprøyteteknik

God dekking av alt plantemateriale er nødvendig for god effekt. Bruk derfor høyeste væskemengde ved tettbestand og stor bladmasse.

Væske-mengde

50-150 l/daa

Regnfasthet

4 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgifting kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00