You are here

Syngenta Group setter nye mål for fremtidens bæredyktige landbruk

Syngenta
30.06.2020
Good Growth Plan - Syngenta

Syngenta-konsernet lanserer nye målsetninger for fremtidens landbruk med sin ”Good Growth Plan 2025”, som fokuserer på kampen mot klimaendringer og tap av biologisk mangfold når landbruket nå skal arbeide seg gjennom de økonomiske og sosiale effektene av Covid-19-restriksjonene. 

Den nye planen inkluderer omfattende nye tiltak for å redusere landbrukets karbonavtrykk og for å hjelpe bøndene med å håndtere de ekstreme værmønstrene forårsaket av klimaendringer. Dette er i tråd med målene som Europakommisjonen har satt og den nye «Fra jord til bord»-strategien som Syngenta ønsker å støtte. 

Erik Fyrwald, administrerende direktør i Syngenta Group, sier: "Prinsippene og prioritetene i vår Good Growth Plan blir forankret i den måten vi vil drive forretninger på i Syngenta i fremtiden og skal legges til grunn for alle beslutningene våre. 

Koronaviruspandemien har vist hvor skjørt landbrukets økosystem er. På samme måte som en pandemi er klimaendringer en uunngåelig trussel som vi må håndtere før det er for sent. Når økonomien og landbruket begynner å bygge seg opp igjen i takt med de gradvise lettelsene i Covid-19-restriksjonene, må vi støtte bønder som setter kampen mot klimaendringer og tap av biologisk mangfold i sentrum.” 

Som følge av den nye Good Growth-planen har Syngenta Group forpliktet seg til å investere 2 milliarder dollar i bærekraftig landbruk innen 2025 og å levere to teknologiske gjennombrudd til markedet hvert år. De konkrete forpliktelsene i den nye planen er delt inn i fire områder: 

  • Sette fokus på innovasjon for bønder og miljø
  • Arbeide for et CO2-nøytralt landbruk 
  • Sette trygghet og sunnhet i sentrum for alt vi gjør 
  • Inngå partnerskap
     

Dette inkluderer en forpliktelse til å redusere karbonintensiteten i driften med 50 % innen 2030 for å støtte målene i Paris-avtalen om klimaendringer. Syngentas engasjement er validert og godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Syngenta Group har også nylig sluttet seg til SBTis mål om å forhindre en global temperaturøkning på over 1,5 grader. 

Ifølge Carina Christine Skovmøller, leder for Business Sustainability i Syngenta Nordic, støtter Norden fullt ut den nye Good Growth Plan og går til og med et skritt lenger ved å utarbeide konkrete målsettinger for de nordiske landene:

“I Syngenta Nordic arbeider vi hele tiden for å forbedre landbrukets bærekraft. Vi vil gjøre vårt beste for å støtte de nye målene i Syngenta Nordic, og vi er i ferd med å utarbeide lokale mål og initiativer for de nordiske landene. Disse vil bli lansert senere i år og vil omfatte enda mer konkrete initiativer og prosjekter,” sier hun.

Om Syngenta Group

Syngenta Group er et av verdens ledende innovasjonsselskaper for landbruk, med en historie som går tilbake mer enn 250 år. Vi har 48 000 ansatte i mer enn 100 land som arbeider for å endre landbruket ved hjelp av banebrytende produkter og teknologier som spiller en viktig rolle for at næringskjeden skal kunne gi verden mat på en trygg og bærekraftig måte med respekt for planeten vår. Konsernet, som har sveitsisk hovedkontor og er kinesiskeid, bygger styrken sin på fire forretningsenheter - Syngenta Crop Protection med hovedkontor i Sveits, Syngenta Seeds med hovedkontor i USA, ADAMA med hovedkontor i Israel, og Syngenta Group China, som bidrar med bransjeledende måter å betjene kunder på overalt.