You are here

Bærekraftrapport 2018

Syngenta
30.03.2019
Syngenta Sustainability Report 2018

Vår bærekraftrapport for 2018 har nettopp blitt lansert. Her kan du lese mer om hvordan vi skaper verdier for landbruk nå og på lang sikt.

Resultatene for 2018 viser at vi har gjort store fremskritt mot våre mål for 2020-på noen områder har vi allerede oppnådd målene satt for 2020. Gjennom våre målsettinger har vi også gjort et betydelig bidrag til oppnåelse av FNS verdens mål.

Lær mer om våre 2020 mål og prestasjoner i vår nyeste bærekraftrapport 2018.