You are here

Nå er det tid for å gi første N-gjødsling i Hyvido hybridbygg – tilpass til åkerens utseende

Nyheter
27.03.2018
Nå er det tid for å gi første N-gjødsling i Hyvido hybridbygg – tilpass til åkerens utseende

Høstbygg har generelt et raskt utviklingsforløp på våren og derfor alltid behov for tidig nitrogentilførsel – det samme gjelder for Hyvido hybridbygg. Så fort åkeren er kjørbar nå på våren, er det tid for sesongens første gjødsling.

Som en følge av den våte høsten 2017, rakk de fleste åkrene ikke å nå det utviklingsstadiet som de pleier – i mange tilfeller ble oppkomsten og buskingen svakere enn normalt. Vi vet også at buskingen i høstbygg avsluttes i midten av april når daglengden overstiger 14 timer. Det betyr at vi med gjødselen hjelp har kort tid på oss til å ”blåse liv i buskingen”. Man bør derfor telle antall skudd/plante og juster gjødselen i første tildeling slik: 
 
< 3 skudd/plante         Tilfør 2/3 av planlagt N-behov
> 3 skott/plante         Tilfør ½ av planlagt N-behov
Kommentar: Husk svovel, ca 1 kg per 10 kg N.

Så fort det begynner å komme nye blad er det på tide å vurdere behovet for mangantilførsel – manganmangel er mest utbredt på lett jord og ved høy pH. 
Innen andre tildeling av gjødsel ved begynnende stråstrekning, bør man gjøre en vurdering av forventet avlingsnivå. Telling av skudd /m2 gir da et anslag av avlingspotensialet – 650 aksbærende skudd/ m2 ansees som det optimale for å få stor kornavling med bra kvalitet og hektolitervekt.