You are here

Informasjon relatert til covid-19

Nyheter
16.03.2020

Syngenta Nordic tar situasjonen rundt COVID-19 (Corona-virus) veldig alvorlig, og vi støtter naturlig nok retningslinjene og tiltakene som er tatt av myndighetene.

En ting er at vi skal ta vare på hverandre og sikre driften av selskapet, men vi må også ta vår del av ansvaret for å ta vare på medborgere som vil bli hardt rammet hvis de er smittet og som trenger at helsesystemet ikke er overbelastet.

Samtidig har vi som landbruksbedrift et ansvar for å sikre at alle kundene våre blir forsynt med varene de trenger, slik at vi opprettholder produksjonen i landbruket. Dette er grunnen til at vi har iverksatt en rekke tiltak som vil bidra til å minimere risikoen for smittespredning og samtidig sikre driften.

Vi håper alle vil støtte opp om dette.

Tiltakene er:

  • Vi stopper alle kundebesøk midlertidig. Alle våre ansatte - er fremdeles på jobb. Selv om de ikke kommer for å besøke på møter og markvandringer, kan de kontaktes på telefon eller mail der de fortsatt vil tilby den samme gode servicen.
  • For å minimere risikoen for driften, mottar vi ikke besøk på kontoret uten forhåndsavtale. Alle våre ansatte jobber hjemmefra.

Det er viktig for oss å understreke at vi har kontroll over forsyningene våre og at alt kjører som normalt. Vi forventer at tiltakene ovenfor vil sikre at det fortsetter på denne måten.

Som alltid er vi klare til å svare på spørsmål som kan oppstå via mail eller telefon.