You are here

Høstbygg, høstraps og høsthvete

Nyheter
07.07.2022

Når det er forhold for overvintring kan man ta større avlinger ved bruk av høstsådde vekster som utnytter en større del av vekstsesongen. Syngenta har flere sorter av høstbygg, høstraps og høsthvete som har gjort det svært godt i sortsforsøkene i Norge.

Hybrid høstbygg

Hybrid høstbygg har stort avlingpotensiale samtidig som at det modner tidlig, så det egner seg godt som forkultur før høstraps. Galileoo er den høstbyggsorten som toppet avlingsmessig i sortsforsøkene i Norge. Dessuten er den blant de tidligste til å modne.

Galileoo er en 6-rads hybridsort som har stor evne til å buske seg. Av den grunn skal det brukes lav såmengde, 160 – 200 frø per kvadratmeter (tilsvarer 8-11 kg/dekar) i slutten av august. Da rekker den å få etablert seg med 3-6 sideskudd på høsten. 

Bærekraftig landbruk

Høstraps

Florian er en høstrapssort som har gjort det meget bra i sortforsøkene i Norge, med stabil høy avling. Florian er en halvhøy sort med skulpeoppsprekkingsresistens og god sykdomsresistens mot rothalsråte og kransskimmel.

Høstrapsen bør såes med 35-50 frø per kvadratmeter i første halvdel av august for å få etablert en stor rosett med minst 8 blader og 8 cm lang rot med 8 mm bred rothals på høsten. 

Raps

Høsthvete

Syngenta har tre høsthvetesorter som er på markedet i Norge. Den nye sorten Bernstein som har stort avlingspotensiale og svært god bakekvalitet. Den velkjente matsorten Kuban og den tidlig modnende sorten Norin

Såvaren selges gjennom de norske såvareforretningene: Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn

Høstvete Norin og Bernstein