You are here

Syngenta investerer i forskning, utvikling og produksjon innenfor grønnsaksfrø

Nyheter - Plantevern
10.01.2017
Grønnsaker

• Syngenta investerer mer enn 187 millioner NOK (21 millioner EUR) i 2017 i forskning, utvikling og produksjon innenfor grønnsaksfrø som en del av et flerårig investeringsprogram

• Støtter opp under en stadig stigende etterspørsel etter kvalitetsgrønnsaksfrø globalt

Syngenta har bekjentgjort en investering på mer enn 187 millioner NOK i 2017 i avdelingen for grønnsaksfrø i Enkhuizen i Nederland. Avdelingen i Enkhuizen er Syngentas største anlegg for grønnsaksfrø på verdensplan og sysselsetter mer enn 550 medarbeidere. Som et ledd i investeringen vil Syngenta etablere et R&D Technology Center for grønnsaksfrø og også modernisere de eksisterende produksjonsfasilitetene. Beslutningen inngår som en del av et flerårig program, der Syngenta ytterligere vil investere i og utvikle selskapets virksomhet knyttet til grønnsaksfrø.

"Vår investering i Enkhuizen støtter opp under en stigende etterspørsel etter grønnsaksfrø globalt", forteller David Morgan, sjef for Syngentas divisjon for grønnsaksfrø. "De nye forsknings- og produksjonsfasilitetene vil dra nytte av de nyeste teknologiske løsningene og vil være en ytterligere styrking av vår innovative kapasitet på verdensmarkedet for kål, bladgrønnsaker, tomater og pepperfrukter."

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Henrik Pedersen, Sales Manager Vegetables
Mobiltelefon: +45 201 51 763
E-post: [email protected]