Salget av Syngenta til kinesiske ChemChina nå godkjent av aksjonærene

Syngenta - Pressemelding
Syngenta har i en pressemelding fredag meddelt, at aksjonærene har akseptert kjøpstilbudet fra ChemChina, og at transaksjonen vil bli avsluttet senere i denne måneden

Syngenta har i en pressemelding fredag meddelt, at aksjonærene har akseptert kjøpstilbudet fra ChemChina, og at transaksjonen vil bli avsluttet senere i denne måneden. 

Det er viktig å understreke, at det nye eierforholdet ikke vil endre på de nåværende relasjoner til Syngenta’s kunder og øvrige forretningspartnere. Syngenta forblir Syngenta, og den nåværende forretning fortsetter med å operere selvstendig med utgangspunkt fra hovedkvarteret i Sveits. 

Med ChemChina vil vi ha en eier, som deler Syngenta’s strategiske målsetninger og langsiktige visjoner så vel som selskapets store engasjement i landbruk verden over. ChemChina bakker fult opp om Syngenta’s vekststrategi, produktportefølje og geografiske rekkevidde, og vil støtte en fortsatt investering i innovasjon og nye samarbeider, som kan komplimentere og styrke den nåværende forretning og bestrebelsene på å gi kundene service på beste vis.

For ytterligere Information se www.syngenta.com