You are here

Nyhet: Revus Top mot soppsykdommer i potet

Nyheter - Plantevern
27.02.2017
Potet

Revus Top gir meget god beskyttelse mot både tørråte og sykdommer forårsaket av ekte sopper. 

Revus Top vil være aktuelt å bruke ved 2. og 4. tørråte sprøyting (alternativt 3. og 5. tørråtesprøyting) for å beskytte potetene mot både tørråte og sykdommer forårsaket av ekte sopp som tørrflekksyke/Alternaria og storknolla råtesopp. 

Tørråte er den mest ødeleggende sykdommen i potet og forårsakes av Phytophthora infestans som er en eggsporesopp (oomycet). Eggsporesopper likner sopper, men er på ingen måte i slekt. De to mest brukte tørråtemidlene, Revus og Ranman Top, viker bare mot tørråte. De tørråtemidlene vi tidligere har basert tørråtekontrollen på har også gitt noe beskyttelse mot ekte sopper. Med dagens tørråtesprøyting beskytter vi derfor mindre mot sykdommer forårsaket av ekte sopp enn det vi gjorde tidligere og risikerer derfor å få sykdom av disse i riset. 

Tørråte
Alternaria

Tørrflekksyke, forårsaket av Alternaria Solani, viser ofte ikke symptomer før seint i sesongen, men forskning viser at sykdomssmitten kan spres flere uker tidligere og ligger latent fram til forholdene for sykdomsutvikling er mer gunstige. Det er derfor viktig å beskytte plantene tidlig da hoved effekten av midlene er forebyggende. 

Fram til nå har det bare vært et middel som har meget god effekt mot ekte sopp i potet, og det er Amistar. Siden det lett kan bli et resistensproblem ved ensidig bruk av strobuliner bør man veksle med effektive midler med en annen virkningsmekanisme. Det lille som er gjort av resistenstesting på Alternaria solani i Norge viser at deler av populasjonen har redusert følsomhet for strobuliner. 

De to virkestoffene i Revus Top®, mandipropamid og difenokonazol, kompletterer hverandre og gir tilsammen en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid er effektivt mot tørråte. En stor mengde av mandipropamid absorberes av bladenes vokslag, hvilket sikrer en god og rask regnfasthet. Mandipropamid virker forebyggende og hemmer sporespiring effektivt. Mandipropamid trenger inn i bladene og gir derfor en bra translaminær effekt, der hemmer det mycelvekst i inkubationstiden. Difenokonazol er effektivt mot et brett spektrum av sopper, men ikke mot tørråte. I potet har difenokonazol effekt mot blant annet tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Difenokonazol er et triazol som hemmer ergosterolbiosyntesen. Difenokonazol tas opp av planten og fordeles utover og forhindrer mycelvekst. 

Les mer om Revus Top her