You are here

Nå er det tid for vekstregulering av høsthveten

Nyheter - Plantevern
09.05.2017
Nå er det tid for vekstregulering av høsthveten.

Høsthveten har overvintret godt og veksten er i full gang.  Nå i buskingsstadiet og i det strekningen begynner er det optimalt å vekstregulere med Moddus Start. Det gir økt rotvekst og jevnere busking og dermed mulighet til å øke avlingspotensialet. Veksttreguleringen gir tykkere og sterkere stråbase, og dermed mindre legderisiko. 

Vekstreguleringen kan kombineres med ugrassprøyting eller bladgjødsling med mikronæringsstoffer. For anbefalinger om doser og blandinger les mer her