Ikke la settepoteten få spre smitten til årets produksjon

Nyhet - Plantevern
Maxim video

Settepoteter er den viktigste smittekilden for de fleste sykdommer vi sliter med i produksjonen. Det er derfor viktig å bruke settepoteter med minst mulig smitte. Noen av soppsykdommene kan man redusere spredningen av ved å beise med Maxim. 

Maxim 100 FS inneholder fludioksonil som er et kontaktmiddel som virker forebyggende mot et bredt spekter av sopp. Middelet stopper ikke utbredelse av sykdom som er etablert i knollene, men hindrer spredningen videre til andre. Beising med Maxim har god virkning mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk og noe virkning mot flatskurv. 

Hvis man beiser umiddelbart etter sortering av settepotetene vil Maxim hindre spredningen av soppsmitte som skjer under sortering, for fusarium, foma, blæreskurv og sølvskurv. Middelet har derimot ingen effekt på bakteriesmitte, så det er derfor svært viktig å tørke knollene raskt etter mekanisk håndtering og beising slik at bakteriene ikke får etablert seg i knollene.