You are here

Ikke la floghavre og hønsehirse stå og spre seg i kornåkeren

Nyheter - Plantevern
28.05.2020
Hønsehirse och floghavre

Hønsehirse har spredt seg i kornområdene rundt Oslofjorden og er nå flere steder blitt et større problem enn floghavre. Hønsehirse er et svært tilpassingsdyktig ugras, det takler både tørr, våt, sur og pakket jord. Hvis hønsehirsen får stå urørt danner det mange grønne eller rødlige aks.

Både floghavre og hønsehirse produserer frø som kan overleve mange år i jorda. Så et år uten innsats mot disse ugrasene gir mange år med problem etterpå. Når det bare er noen få planter kan man holde problemet i sjakk ved å luke bort ugraset, men det blir fort så mange at luking ikke er aktuelt. 
Floghavre kan spire fra flere lag i jorden, derfor spirer en del av floghavren etter kornet. Hønsehirsen trenger høyere jordtemperatur for å spire enn kornet og derfor spirer den ofte seinere enn kornet. Kikk etter grasugras som spirer mellom såradene og vent med å sprøyte til ugraset har fått minst 2 blader.

spirer floghavre och hønsehirse

Hønsehirse gjenkjennes på at den har veldig brede blader

Hønsehirsen spirer ofte i en lang periode så det et best å vente med å sprøyte for å få med seg så mange ugrasplanter som mulig. 

Axial er et bladvirkende spesialmiddel mot floghavre, hønsehirse og andre grasarter som raigras, åkerkvein og markrapp. Axial er skånsomt for kornplantene av bygg, hvete, rug og rughvete og kan brukes til flaggbladet kommer fram på kornplantene (BBCH 39). Axial må ikke brukes i havre.

Vi har laget et fakta-ark som forklarer hvordan man best bruker Axial for å bekjempe grasugraset.