You are here

Forsøk bekrefter at beising med Maxim og Amistar i fåra gir friskere poteter

Nyheter - Plantevern
13.05.2019

Forsøk med ulike behandlinger mot settepotetsmitte av foma og svartskurv.

Foma er tidvis et problem i sorten Innovator. Dessuten kan svartskurv ofte være en utfordring.  Derfor utførte Findus, Norgro og Syngenta et forsøk sammen hos en av Findus sine potetprodusenter for å se hvordan effekten av beising i kombinasjon med Amistar i fåra er på disse sykdommene i oppformering av Innovator settere.

Vi valgte derfor å bruke poteter med fomasmitte som settepoteter. Potetene som ble brukt som settepoteter hadde fomaråte på 2-5% av knollene. De foma-infiserte knollene ble tatt med under beisebehandlingene, men de ble ikke satt i feltet.

Beising av settepoteneBehandling i fåra
Kontroll med vannIngen behandling i fåra
Monceren 600 ml/tonn
Maxim 250 ml/tonn
Kontroll med vannAmistar i fåra 200 ml/daa
Monceren 600 ml/tonn
Maxim 250 ml/tonn

 

Beisebehandlingen ble gjort ved å simulere rullebordsbeising med væskemengde tilsvarende 4 liter pr tonn. Først sprøytet vi halvparten av beisevæske på knollene til en rute i en stor plast sekk. Deretter ble knollene tomlet rundt inne i sekken. Så ble siste halvdel av beisevæsken sprøytet på knollene og knollene ble tomlet rundt i sekkene på nytt. Så åpnet vi sekkene og lot dem tørke før setting.

Feltet ble satt for hånd i åpne furer den 23 mai, 2018, med to paralleller og to gjentak med 25 knoller av hver behandling. I de Amistar behandlede rutene sprøytet vi et 10 cm bredt bånd i bunnen av settefuren før vi satte knollene, væskeforbruket tilsvarte 25 liter pr daa. Tilslutt hyppet vi jorden over knollene.  

Sesongen 2018 var unormalt varm og tørr, så det ble vannet flere ganger. Feltet ble svidd ned med Reglone i midten av august og høstet for hånd under tørre forhold i nettingsekker i slutten av august. Deretter ble sekkene lagt på lager og tatt ut i slutten av april 2019. Vi veide avlingen og så etter råtne knoller. Så vasket vi ca 10 kg av knollene fra hver rute og vurderte kvaliteten visuelt. For å beregne gjennomsnittlig knollvekt talte vi ut 50 knoller og veide disse.

Resultater

Den gjennomsnittlige avlingen var 3297 kg per daa og den gjennomsnittlige knollvekta var 93 g. Det ble ikke sikre forskjeller mellom behandlingene i avling og knollvekt. Det var nesten ikke angrep av foma eller stengelråte, derimot var det en del flatskurv og svartprikk og sølvskurv. Det er vanskelig å sikkert skille mellom svartprikk og sølvskurv på Innovator knoller fordi de har et russet skall, derfor registrerte vi svartprikk og sølvskurv samlet. Ledd behandlet med Amistar i fåra fikk mindre svartprikk og sølvskurv på skallet enn de som ikke hadde noe behandling i fåra. Ledd som ble beiset med Maxim fikk mindre flatskurvsymptomer og mindre svartprikk og sølvskurv enn ledd beiset med Monceren eller kontroll med vann. Det ble lite svartskurv på knollene, men det vare en tendens til mer svartskurv sklerotier på knoller fra ledd uten Amistar i fåra.

Bilder av knollene tatt 26.04.19

201: Ubeiset, Ikke behandlet i fåra

201: Ubeiset, Ikke behandlet i fåra

206: Ubeiset: Amistar i fåra.png

206: Ubeiset: Amistar i fåra

203: Monceren beiset, ikke behandlet i fåra

203: Monceren beiset, ikke behandlet i fåra

205: Monceren beiset, Amistar i fåra

205: Monceren beiset, Amistar i fåra 

204: Maxim beiset, ikke behandlet i fåra

204: Maxim beiset, ikke behandlet i fåra

202: Maxim beiset, Amistar i fåra

202: Maxim beiset, Amistar i fåra

Knolloverflate med skurv etter ulike behandlinger

Konklusjon

Siden det var svært lite angrep av foma i forsøket kan det ikke konkluderes med hensyn på effekt mot foma. Det ble lite svartskurv på knollene, og det var bare en tendens til mer svartskurv sklerotier på knoller fra ledd uten Amistar i fåra. Det ble en del angrep av flatskurv, svartprikk og sølvskurv og beising med Maxim reduserte angrep til ¼ av angrepet i kontroll. Monceren viste ikke noe effekt på disse sykdommene. Behandling med Amistar i fåra halverte angrepet av svartprikk og sølvskurv.