You are here

Forberedelser til årets potetproduksjon

Nyheter - Plantevern
30.03.2020

Settepotetene er den viktigste smittekilden for en rekke sykdommer, det er derfor viktig å bruke settere med så lite smitte som mulig. Beising er et hjelpemiddel for å redusere overføring av sykdomsproblemer til årets avling. Maxim er det mest breispektrede beisemidlet. I praksis betyr det reduserte skader fra svartskurv, sølvskurv, svartprikk og mindre flatskurv symptomer på knollene, og dermed større avling, bedre størrelsesfordeling samt friskere og penere knoller som lagrer bedre.

For å hjelpe deg i forberedelsene til årets potetproduksjon har vi laget et nytt hefte som gir kortfattede råd innen plantevern i potetdyrkingen.