You are here

Få hjelp til å finne ut hva som feiler potetene dine, og hvordan du kan redusere problemet

Nyheter - Plantevern
21.04.2021
Potethefte - alt om sykdommer, skader og ugrasarter i poteter

Syngenta har laget et Potethefte som viser de mest alminnelige sykdommene, mangelsymptomer, skadedyr og ugras i potet.

Potetheftet gir en kort beskrivelse av skadegjørerne med tilhørende bilder. 

Innholdet er ordnet slik at bilder av symptomer som kan forveksles er plasser ved siden av hverandre. Sist i heftet er det informasjon om Syngentas produkter i potet samt blandingstabell.