Nytt digitalt verktøy for planlegging av vekstregulering

Nyhet - Plantevern
Planlegg vekstreguleringen med InSpire

Vekstregulering brukes for å styre plantenes tilvekst for å sikre stor avling som kan treskes stående. InSpire er det første digitale verktøyet som hjelper deg til å gjøre rett valg ved vekstregulering i den byggåker!

Klikk her for å teste gratis!

Det er viktig med god tilvekst for å få stor avling, men legde er ødeleggende for både avling og kvalitet. Derfor har Syngenta laget et nytt digitalt verktøy som hjelper deg å vurdere vekstreguleringsbehovet under dine forhold. InSpire er et nytt digitalt verktøy som kan hjelpe deg med planleggingen av vekstregulering i din byggåker. 

Det her er Inspire

InSpire hjelper deg å beregne vektreguleringsbehovet ut ifra mange parametere slik som dyrkingsforholdene i området, jordart, jordens organiske innhold, gjødsling, sortens stråstyrke og strålengde, såtidpunkt, plantetetthet eller avlingspotensiale, vekststadium og eventuelle tidligere vekstregulering. Ved å taste inn data fra din åker i InSpire, og klikke på ”beregn”, får du en anbefaling for vekstregulering i din åker. 

Teknikk og fornuft i samarbeid

Med InSpire lærer du deg bedre å forstå den generelle legderisiko i den enkelte åker. Denne forståelsen gjør det mulig å optimalisere bruken av tiltak for å minske risikoen for legde.
Bruk Inspire sammen med din kunnskap og praktiske erfaringer til å planlegge vekstreguleringen for å styre tilveksten for å kunne ta ut stor avling som kan treskes stående. 

HER kan du prøve InSpire

Disse anbefalingene er bare veiledende - risiko for legde bør alltid bedømmes i åkeren på vekstreguleringstidspunktet.  Behandlingen skal bare utføres i åker med normal til god tilvekst og hvor det forventes normal til god tilvekst den kommende uken. I perioder med vedvarende god tilvekst er det alltid bedre med gjentatt vekstregulering med moderat dose framfor å vekstregulere en gang med hard dose. Det skal ikke vekstreguleres i åker stresset av ytre faktorer såsom tørke, frost, næringsmangel eller kraftig soppangrep. Les alltid produktetiketten før bruk.

En enkel guide som optimerer avlingen

Syngenta har også laget en vekstregulerings veileder som hjelper deg med å vekstregulere etter behov og på det riktige tidspunkt. Sammen med Inspire gir denne guiden deg et godt utgangspunkt til å kunne ta ut potensialet i din avling. Vil du vite mer? 

Planlegg vekstreguleringen med InSpire