You are here

Share page with AddThis

Boxer i høstkorn - stopper ugraset i spiringsfasen

Nyheter - Plantevern
15.09.2017
Boxer i høstkorn - stopper ugraset

Ugras som spirer i høstkorn bør bekjempes på høsten for å eliminere konkurransen om plass og næring. Vinter-ettårig ugras som tunrapp, vassarve, rødtvetann og forglemmegei/åkerminneblom som spirer på høsten danner store planter som kan sette frø tidlig neste sesong. Hvis disse ikke kontrolleres rekker de to frøsett på et år. Grasugras som spirer på høsten må bekjempes på høsten, for hvis de får vokse helt fram til våren blir de så store at de ikke kan stoppes med selektive midler i korn. 

Boxer har meget god virkning mot grasugras som tunrapp, åkerkvein og knereverumpe samt god effekt mot markrapp og raigras. Av tofrøbladet ugras har Boxer meget god effekt mot, vassarve, også sulfonylurearesistent vassarve, klengemaure, forglemmegei, rødtvetann samt god effekt mot stemor. 

Boxer er hovedsakelig et jordherbicd som tas opp igjennom blader og røtter og virker på ugraset i spiringsfasen, men det har også noe virkning som bladherbicid. Det beste sprøytetidspunktet er rett før ugraset spirer. Da kornet normalt spirer litt raskere enn ugraset er det optimale sprøytetidspunktet derfor når sprøytesporene akkurat er synlige. Boxer er selektivt i korn fordi kornets røtter ikke kommer i kontakt med middelet. Derfor bør jorden være jevnt smuldret (ikke mye klump) og kornet bør være sådd på minimum 3 centimeters dybde og godt dekket av jord. 

Boxer inneholder prosulfokarb, som er et tiokarbamat. Tiokarbamater har en annen virkningsmekanisme enn andre ugrasmidler på markedet, og Boxer er derfor en resistensbryter i forhold til disse.

Bruk 200-300 ml Boxer i 15-25 liter vann pr dekar. Høyeste dose brukes når det er mye grasugras og om ugraset er blitt stort og på jord med høyt moldinnhold. Resistent knereverumpe krever bruk av maksdosen som er 500 ml pr dekar. Dersom en har mye balderbrå kan man blande Boxer med Atlantis. Bruk da 120-200 ml Boxer og 12 g Atlantis og 50 ml Mero/Renol pr dekar når ugraset akkurat har spirt. Resistent vassarve krever minimum 200 ml Boxer per dekar.