You are here

Bekjempning av floghavre, hønsehirse eller annet grasugras

Nyheter - Plantevern
09.06.2021
Axial

Pass på at floghavre, hønsehirse eller annet grasugras ikke får stå å frø seg.

Reglene krever at det ikke er floghavre i den ytre delen av åkeren

Ifølge floghavreforskriften er det ikke lov å ha floghavre i den ytre kanten (20 meter) av åkeren. Dette er for å hindre spredning til naboer.  Hønsehirse har ikke slike regler, men det er minst like viktig å hindre denne i å spre seg, for den er et av de verste ugrasene i verden. Både floghavre og hønsehirse har frø som kan overleve lenge i jord, så et år med svak oppfølging vil gi problemer i mange år fremover 

Hønsehirse er et varmekjært ugras og må ha jordvarme for å spire. Den varmen vi har fått nå, etter den våte perioden i mai, har satt fart i spiringen. Gå en tur i åkeren og se etter gras mellom såradene. Kjennetegnet på hønsehirse er at den har ekstra brede blader. 

Hønsehirse er tilpasningsdyktig og klarer seg godt i både tørr, våt eller sur jord. Det eneste hønsehirse ikke takler godt er skygge, men selv i en normalt tett åker kan den strekkes seg opp i lyset og klare å sette frø.  

I hvete, bygg, rug og rughvete kan disse gras-ugrasene bekjempes med Axial. Axial kan brukes fra graset har to blader og fram til kornets flaggbladstadium. Siden hønsehirsen kan fortsette å spire ut over i sesongen er det ofte best å vente til kornet begynner å dekke godt før man sprøyter, men da må man bruke mere vann og kjøre saktere for å få god dekning på ugraset nede i bestanden. 

 
I potet, oljevekster, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær kan bu bekjempe hønsehirse, floghavre, kveke og annet gras-ugraset med Agil eller Zetrola.