Bedre kvalitet på potetene: Amistar i fåra

Nyhet - Plantevern
Amistar i fåra

Minor-use godkjenning: Amistar mot underjordisk soppsykdommer i produksjon av settepotet. 

Man bekjemper de sykdommene som spres med settepotet ved å beise med Maxim før setting eller i forbindelse med setting.

Beising av settepotetene beskytter ikke datterknollene mot jordsmitten. Det er vanlig med jordsmitte av svartskurv og svartprikk. Har man tett vekstskifte kan man også forvente jordsmitte av sølvskurv og foma.

Amistar i fåra

Amistar-preparatet har lenge blitt brukt i Europa til behandling i potetfåren, med en såkalt IN FURROW teknikk.

Prinsippet går ut på at jorden rundt settepoteten behandles med Amistar i forbindelse med settingen, hvilket gir en beskyttelse mot jordsmitte i sonen der hvor datterknollene dannes. 

Når man behandler potetfåren med Amistar får man en god effekt mot jordsmitte av svartskurv og svartprikk. Men Amistar virker på et vidt spekter av sopper, så det beskytter mot infeksjon av soppene som er i jorden i den behandlede sonen. Dette gjør at datterknollene blir friske og de får en fin skin finnish, slik at de får god lagringsevne og bærer med seg minimalt med soppsmitte.