You are here

ikon

Minimier risikoen for avdrift

Få bedre effekt og minimier risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

Bakgrunn

I Danmark og Sverige er det i noen få tilfeller funnet små rester av prosulfokarb i frukt etter avdrift fra høst-sprøyting mot ugras i høstkorn.

På grunn av dette er det ytterst viktig å tenke på sprøyteteknikken ved bruk av prosulfokarbprodukter for å få optimal effekt og unngå avdrift.

Prosulfokarb er det aktive stoffet i Boxer som brukes mot ugras i høstkorn, frøgras og potet.

minimier avdrift faktablad

Minimier risikoen for avdrift

Slik gjør du for å best forebygge avdrift

Slik gjør du for å best forebygge avdrift – og få best effekt

DYSERIkon - Dyser

 • Bruk avdriftsreduserende dyser
 • Minimum 75%, gjerne 90%, avdriftsreduserende dyser anbefales
 • ISO 025, ISO 03 og ISO 04 dyser er bra valg

SPRØYTNINGIkon - spøyting

 • Kjør langsomt: maks 6-8 km/t
 • Bruk lav bomhøyde: maks 50 cm
 • Bruk stor vannmengde: minst 20 liter/daa
 • Senk hastigheten ytterligere ved kjøring i ytterkanten av feltet

 

FUKTIkon - fukt

 • Sprøyt når luftfuktigheten er høy
 • Jordoverflaten skal være litt fuktig

OPTIMALT SPRØYTETIDSPUNKTIkon - tidspunkt

 • På kvelden etter solnedgang

VINDIkon - vind

 • Maks 3 m/s
 • Hold øye med vindretningen

TEMPERATURIkon - temperatur

 • Sprøyt ved temperaturer under 15°C

VÆRETIkon - Været

 • Svalt vær, gjerne overskyet og eventuelt yr
 • Kraftig nedbør, tørt, varmt, vindfullt eller nattefrost er ikke bra

VAR OPPMERKSOM PÅIkon - frukt- og grønnsaksdyrkere

 • Om du har felter i nærheten av frukt- og grønnsaksdyrkere.
 • Vurder om du kan vente med å sprøyte til etter at frukt og grønnsaker er høstet.
 • Snakk med frukt og grønnsakedyrkerne om den beste sprøyteteknikken.

 

minimier avdrift faktablad

Minimier risikoen for avdrift

Slik gjør du for å best forebygge avdrift

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Boxer banner

Boxer

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.