You are here

Hyvido_tab4

Spørsmål og svar om Hyvido

Hva er Hyvido?

Hyvido er fellesbetegnelsen for høytytende høstbygg hybrider fra Syngenta.

Les mere om Hyvido her

Hva er en hybrid?

Hyvido-hybrider er ny teknologi

Hybrider kommer fra krysning av genetisk forskjellige planter. Avkommet fra denne krysning har hybrid vitalitet. Der er denne vitalitet, som gir de ekstra høye avlingen. Det tar ca. 10-12 år å skape en ny hybridsort. Som utgangspunkt bruker vi våres velutprøvde linjesorter med særlig utvalgte egenskaper og kombinerer gode genetiske egenskaper fra foreldrene. Fra de første krysninger i veksthus og til salget av sorten kan begynne, skal den igjennom en omfattende rekke test. Dette arbeidet gjøres for å fastslå om krysningen har alle de egenskapene, som er viktige for et spesielt dyrkningsområde.

Allerede i begynnelsen av 1900-tallet oppdaget planteforedlerne, at avlingen fra avkommet fra krysninger ble større end avkommet fra foreldrene, når to ikke beslektede linjer krysses med hverandre. Et av de største problemer for å kunne utnytte denne avlingsforbedring, var å få til krysningene i stor skala for å lage såvare. Teknikken har blitt utviklet og erfaringene har bredt seg. I dag arbeider foredlerne med å lage hybridsorter innen for stort selt alle arter. Syngenta utvikler hybrider innen for kulturene mais, ris, raps, beter, grønnsaker og høstbygg.

Hvilke fordeler er det ved å dyrke hybrid høstbygg?

Hyvido sortene har et meget stort avlingspotensiale, med den riktige dyrkingsteknikken gir det en meravling på omkring 100 kg pr. dekar, fordi avlingen blir mere ensartet i områder av åkeren som normalt trekker gjennomsnittsavlingen ned.

Samtidig har alle hybrid høstbyggsortene en høy hektolitervekt, en god fôrverdi og gir mye god halm. 

Kan Hyvido dyrkes som normal høstbygg?

Hyvido hybrid høstbyggsortene skiller seg på en rekke områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det dreier seg spesielt om såtid, såtetthet og gjødsling. Vi anbefaler, at du leser vår dyrkningsveiledning her og samt om de forskjellige Hyvido sorter her.

Hva er den korrekte såmengden?

Den korrekte såmengden avhenger av såtidspunktet. Jo tidligere man sår jo mindre såmengde skal brukes. Tidlig såing anbefales for å få en god busking på høsten. Hvis man sår i slutten av august vil høstbygget få omkring 450 vekstdøngrader i områdene rundt Oslofjorden. Da rekker Hyvido-sortene å lage 3-6 buskingsskudd pr plante på høsten. Derfor skal man bare så omkring 200 frø pr kvadratmeter på dette tidspunktet.   

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med plassering på fast og fuktig bunn for at oppnå best mulige fremspring.

Kan Hyvido-sortene bli angrepet av trips?

Ved begynnende skyting bør åkern kontrolleres for angrep av trips. Tripsen skader ved å suge innvendig på bladslirene. Ved kraftige angrep kan bladslirene og flaggbladet bli brune. Vurder angrepsstyrken inne i åkeren. Angrepet er oftest kraftigere i utkanten av åkeren. Vær oppmerksom på, at den sorte tripsen sitter under bladslirene. Bladslirene må derfor åpnes når åkeren undersøkes for evt. tripsangrep.

Etter hvert kommer finner man trips larver, som er 1-2 mm og hvite eller rødlige. Bekjempelse anbefales ved funn av mer enn en mørk trips pr. bladslire. Karate har en god effekt på trips. For å treffe tripsen inne i bladslirene må bekjempelsen utføres like før begynnende skyting i vekststadium 45, når bladsliren åpner seg litt. Tripsene kan også gjøre skade senere, men då er det rent sprøyteteknisk ikke mulig å treffe dem.

 

Hva er risikoen for snømugg?

Risikoen for snømugg henger nøye sammen med tettheten av planter ved innvintring og lengden på snødekket. Tidlig såing i kombinasjon med høy såmengde øker risikoen for snømugg. Hvis åkern har blitt tett bør det behandles med soppmiddel ved vekstavslutning.

Er Hyvido meget følsom overfor manganmangel?

Der er ikke forskjell på Hyvido-sorter og linjesorter i forhold til manganbehov. Hyvido såvare er beiset med mangan og Celest Extra. Såvaren er beiset for å gi plantene den best mulige start og sikre, at det ikke oppstår manganmangel eller sykdom. Man bør likevel være oppmerksom på manganmangel sent på høsten, da opptaket er dårligere ved lav temperatur. Vinterherdigheten forbedres med tilførsel av mangan og bor. På lett jord kan de være behov for tilførsel av mangan også på våren.

Ytterligere spørsmål?

Vi vil utbygge denne side med nye spørsmål og svar, og svarer meget gjerne på ditt spørsmål. Kontakt [email protected]