You are here

Hyvido_tab1

Høytytende hybrid høstbygg

Hyvido er en 6-rads høstbygg til fôr og er fellesbetegnelsen for alle hybrid høstbyggsorter fra Syngenta. Syngentas dedikerte foredlings arbeide har de siste år for alvor gitt uttelling i stor avling.

Kikker man på resultatene fra de siste tre års forsøk i Danmark og Sverige, har våre 6-rads hybridsorter ligget i toppen av avlingsmålingene. 

Hyvido hybrid høstbygg sorter

Våre hybrid høstbygg-sorter i år er SY Galileoo og Mercurioo. Hvis du klikker på sortene kan du lese mere om hver enkelt sort og dens spesifikke egenskaper.

Forskjellen på hybrid og konvensjonell høstbygg er så stor, at Hyvido kan betraktes som en helt ny type. Vil du utnytte plantens vekstpotensial optimalt, skal du bryte med den vanlige strategi for dyrkning av høstkorn. Hybrid-teknikken har styrket høstbyggets egenskaper markant og dermed øket avlingspotensialet.

Sorter med stor dyrkningssikkerhet

Alle Hyvido-sortene kjennetegnes ved bedre dyrkningssikkerhet i forhold til konvensjonell høstbygg. Velger du å så en Hyvido-sort, får du en rekke fordele med på kjøpet:

• Hybridvitalitet – bedre stresstoleranse overfor tørke og manganmangel
• Utviklet til tidlig såing og holder vekstpunktet ved jorden
• Robuste med god buskingsevne fra høsten
• Kan dyrkes i områdene rundt Oslofjorden
• Kjernekvalitet på linje med 2-rads sorter

Mindre stress, mere utbytte

Rotnettet er opp til 30 % større og 10 cm dypere enn hos konvensjonell bygg. Et kraftig rotsystem betyr, at planten har bedre muligheter for å ta opp vann og næringsstoffer fra et større jordvolum og dermed bedre muligheter i tørre perioder. Derfor er Hyvido en mer stabil grøde, og tar opp nitrogen bedre og motstår tørke nesten like godt som rug. Altså mindre stress og mere utbytte. 

Ved tidlig såing vil Hyvido buske seg allerede fra slutten av september. I løpet av høsten dannes fire-seks skudd pr. plante. Hyvido-plantene gir større bladmasse enn vanlig bygg. Ved tresking passer det med 650 aks pr. kvadratmeter. Man skal derfor ikke så mange korn per kvadratmeter med Hyvido.