You are here

Hvordan bruke Elatus Plus

Hvordan bruke Elatus Plus

Sprøytestrategi med Elatus Plus Amistar

Sprøytestrategi med Elatus Plus Amistar

  • Sikker virkning og bred dekning: Elatus Plus har meget god forebyggende effekt mot byggbrunflekk, grå øyeflekk, spragleflekk og rust i bygg og hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk og rust i hvete og god effekt mot mjøldogg
  • Kraftfull og langvarig: Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men skal ikke brukes aleine på grunn av risiko for utvikling av resistens. Elatus Plus samselges med Amistar. Både Elatus Plus og Amistar fordeler seg systemisk utover i planten og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt. 
  • Bredt sprøytevindu: Man kan sprøyte fra begynnende strekning og utover når det er behov. Forebyggende behandling stopper soppene før de trenger inn og gjør skade, og holder planten frisk og produktiv. Våt jord og fuktig vær gir sporeproduksjon og infeksjon. Det er derfor best å sprøyte før eller i begynnelsen av en fuktperiode.