You are here

FAQ_Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Under får du svar på spørsmål om forskning og utvikling.

Hva er Syngentas fokus innen forskning og utvikling?

Vårt forsknings- og utviklingsprogram fokuserer på innovasjon, for å øke utbyttet og kvaliteten, beskytte plantene og oppnå bedre ressurseffektivitet i landbruket. Dette gjør vi både ved å utvikle nye produkter og ved å utvikle praksis for å redusere arealet, vannet og energien som kreves for å dyrke frem avlinger.

Vi bruker vår kunnskap om planter og vår spesialkompetanse innen frø, frøbehandling og plantevern til å utvikle løsninger som gjør det mulig for bøndene å dyrke mer med mindre ressursforbruk.

Vi skreddersyr produktene våre i samarbeid med landbruket, slik at de bedre oppfyller landbrukets behov. Løsningene kan være basert på en teknologi – for eksempel kjemi eller genetikk – eller en kombinasjon av teknologier.

Bøndene står overfor utfordringer på tre hovedområder:

• utfordringer knyttet til ugress, skadedyr og sykdommer
• klimatiske utfordringer som tørke, færre næringsstoffer og uregelmessige temperaturer
• økende krav fra kunder og forbrukere om bedre ernæringsmessig sammensetning, forbrukerappell, holdbarhet og behandling

Våre forskere samarbeider om å kombinere teknologier og utvikle integrerte løsninger som tar hensyn til bøndenes behov. Retningen for ny forskning styres av våre avlingsspesialister, og er basert på kundenes behov, teknologi, lovkrav og sosiopolitiske trender. Forskning og utvikling er kjernen i vår strategi og i The Good Growth Plan.

Vår forskning innen plantevern fokuserer på å utvikle et bredt spekter av ugressmidler, soppmidler, insektmidler og plantestyrkende kjemikalier.

Vår forskning innen frø fokuserer på å skape nye sorter av jordbruksvekster og hagebruksvekster, med fokus på forbedret kvalitet og produktivitet. Dette omfatter blant annet bedre motstandsdyktighet mot skadedyr og sykdommer eller annen miljøbelastning, samt egenskaper som gir større forbrukerappell og økt holdbarhet.

Hvordan foregår Syngentas forskning og utvikling innen plantevernmidler?

Vår forskning og utvikling innen plantevernmidler styres i stor grad av kundenes behov, teknologisk utvikling og lovkrav.

Ved våre store forskningssentre for plantevern arbeider over 2000 personer med forskning og utvikling innen matsikkerhet. De tar i bruk den nyeste teknologien innen syntetisk kjemi, automatisert syntese med høy hastighet og biologiske metoder for å fastsette mengden og kvaliteten på de forbindelsene som kreves for målrettet biologisk screening. Vi benytter en strukturert designtilnærming til kjemi, som hjelper oss å utvikle kjemiske enheter med de egenskapene som mest sannsynlig vil tilsvare den ønskede produktprofilen.

Når en aktiv ingrediens er klar for testing, utfører vi en rekke forsøk for å videreutvikle lovende molekyler til produkter som er trygge å bruke, oppfyller alle krav til registrering og imøtekommer kundenes behov. Den aktive ingrediensens effektivitet og sikkerhet vurderes så tidlig som mulig i utviklingsprosessen, og alle data samles inn for registrering og trygg bruk av produktet.

Deretter tester vi forbindelser på planter under ulike klimatiske forhold og i forskjellige jordarter rundt om i verden. På den måten kan vi utvikle egnede formuleringer og prosesser til fremstilling av produktet i kommersiell skala, som oppfyller kundenes krav.

Registrering av et nytt plantevernmiddel tar i gjennomsnitt 8–10 år og koster rundt 260 millioner dollar, før det kan lanseres kommersielt.

Hvordan foregår Syngentas forskning og utvikling innen frø?

Syngentas forskning og utvikling innen frø tar sikte på å skape nye sorter av de viktigste avlingene, og fokuserer på å oppnå bedre kvalitet og produktivitet, enten alene eller kombinert med annen teknologi. Dette omfatter økt motstandsdyktighet mot sykdommer, skadedyr og annen miljøbelastning, samt bedre kvalitet, blant annet ernæringsmessig sammensetning, forbrukerappell og holdbarhet.

Vi har over 3000 ansatte som fokuserer på forskning og utvikling innen frø. De arbeider med å forbedre ytelse, stabilitet og kvalitet på frøsorter som omfatter over 50 matvarer og fôravlinger, herunder våre strategiske avlinger.

Vi utvikler planter med ønskede egenskaper ved hjelp av både tradisjonell avl (for å skape enten innavlede linjer eller hybrider) og bioteknologi.

Tradisjonell planteavl går ut på å krysse nøye utvalgte foreldreplanter, for så å velge de beste plantene fra avkommet, som dyrkes frem til videre utvelgelse. Når de beste linjene er utvalgt, renses de for å skape «innavlede linjer», der hver plante har de samme egenskapene, og prosessen med å multiplisere frø begynner.

For mange vekster produserer vi hybridfrø – resultatet av den første krysningen mellom utvalgte foreldre. Disse frøene gir større utbytte og ytelse, samt bedre stabilitet og kvalitet.

Hvor ligger våre forsknings- og utviklingssentre?

Vi sysselsetter over 5000 personer ved våre forsknings- og utviklingssentre, samt ved ulike feltstasjoner rundt om i verden. De viktigste globale forsknings- og utviklingsområdene ligger i 

Jealott's Hill, Storbritannia
Stein, Sveits
Research Triangle Park og Greensboro, NC, USA
Goa, India
Beijing, Kina
Enkhuizen, Nederland
Saint-Sauveur, Frankrike

Vi har store sentre i Stein, Jealott's Hill og Goa, der fokuset er å identifisere nye aktive ingredienser til plantevernmidler.

Vår virksomhet innen bioteknologi foregår primært ved Research Triangle Park og Beijing Innovation Center. Vi har dessuten ca. 100 utviklingssentre rundt om i verden for dyrking og genmateriale.

Tar Syngenta hensyn til miljø- og helseaspekter i hele forsknings- og utviklingsprosessen?

I vår forskning og utvikling spiller miljø- og helseaspekter en viktig rolle, og vi foretar derfor omfattende vurderinger av både menneskelig og miljømessig risiko i hele forsknings- og utviklingsprosessen.

Dette gjelder risiko knyttet til alle utviklingsstadier – fra konsept til sluttbruk og forbruk. Vi foretar sikkerhetsvurderinger av potensiell risiko for brukere av produktet og forbrukere av matvarer og fôr, og gjennom miljøsikkerhetsprogrammer sørger vi for at produktet ikke påvirker jord, vann, luft, flora eller fauna negativt.

For at et produkt skal kunne godkjennes for registrering av myndighetene, må vi dokumentere at det er trygt for arbeidstakerne, miljøet, avlingene som skal beskyttes, og de menneskene og dyrene som spiser maten som produseres av avlingene.

I forbindelse med utvikling av plantevernmidler bruker vi ca. 30 % av kostnadene for en ny aktiv ingrediens på produktsikkerhet. Mange av forbindelsene vi oppdager, videreutvikles ikke, fordi de ikke oppfyller våre strenge sikkerhetskrav.

Bioteknologiske landbruksprodukter er blant de matvarene på markedet som gjennomgår de strengeste testene.