You are here

Elatus Era - Sykdommene tab

Sykdommene

Lær deg mer om de viktigste soppsykdommen

Lær deg mer om de vanligste sykdommene i bygg og hvete for å lykkes med ELATUS Era i dine kornåkre hvert år.

Soppsykdommene har ulike krav til omgivelsen sine for å utvikle seg. Fuktighet er en avgjørende faktor, og temperatur i den fuktige perioden har stor betydning for sykdomsutviklingen.

Sjukdommer har ulik latenstider

De ulike sjukdommene har ulike latenstider. For eksempel har mjøldogg en kort latenstid og angrepet syns allerede etter noen dager. Også  rustsjukdommene  har en kort livscykel og latenstiden er cirka 1 uke under gunstige forhold. Lengst latenstid har grå øyeflekk den kan være fra 2 til 4,5 uker og hvetebladprikk med cirka 3 uker.

Bygg

SykdomLatenstid
Grå øyeflekk1½-4½ uker
Byggbrunflekk1-2 uker
Kornrust/Dvergrust1-2 uker
Ramularia/Spragleflekk2-3 uker + systemisk fra frøsmitte

Hvete

SykdomLatenstid
Hvetebladprikk3 uker
Hveteaksprikk1½-2 uker
Hvetebrunflekk1 uke
Gulrust1½-2 uker
Brunrust1-1½ uker

Bygg – Hvilke sykdommer er viktigst?

Grafikken viser en sammenstilling av angrepet av sykdom i bygg mellom 1998 og 2014. 

Det er en sammenstilling av angrep i ubehandlede ruter i feltforsøk hos NLR og NIBIO. 

Her kan man se at byggbrunflekk, grå øyeflekk og ramularia er de viktigste sykdommen. 

Men vi kan også se at mjøldogg har blitt et betydelig mindre problem.

Kilde: Middelprøvingsforsøk i Norge.

Procent af sykt bladareal i ubehandlet bygg i Norge, 114 forsøksfelt

Hvete – hvilke soppsykdommer er viktigst?

Grafikken viser en sammenstilling av angrep av bladflekksykdommer og rust mellom 1998 og 2014. Det er en sammenstilling av angrep i ubehandlede ruter i feltforsøk hos NLR og NIBIO. 

Angrepet av bladflekksopper varierer over år, men det viser at betydelig angrep er vanlig. 

For angrep av rust er det ennå større forskjell mellom år, men når den først kommer kan den gjøre svært stor skade.

Kilde: Middelprøvingsforsøk i Norge.

Procent sykt bladareal i hvete i Norge, 80 forsøksfelt