You are here

Elatus Era - Molekylet Tab

Molekylet

SOLATENOL™ – Kraften sitter i molekylet

Kjernen i hvert soppmiddel er et kraftfullt molekyl

ELATUS™ Era inneholder SOLATENOL som er et nytt molekyl som gjør at du kan kjenne deg trygg uansett sesong og sjukdom. SOLATENOL er det mest potente virkestoffet i den kjemiske gruppen karboksamider, som er en type SDHI-fungicid.

Kraft og presisjon

Utover en kraftfull effekt mot soppsjukdommer, har SOLATENOL egenskaper som gjør at den fungerer på en optimal måte i plantevevet. Det har en fettløselighet som gjør at det raskt binder seg til bladoverflaten, deretter fordeles det utover i bladet og gir en langvarig effekt. .

Hvilke betydning har virkestoffet for din åker?

Den potente iboende virkingen av selve molekylet medføre at selv en liten mengde SOLATENOL gir en god beskyttelse av plantene og holder dem friske uansett type og mengde sykdomssmitte.

Det er det lille som gjør den store forskjellen

Slik fungerer SOLATENOL

Hjemligheten bakom ELATUS Era er det nye virkestoffet SOLATENOL, et molekyl som tilhører gruppen SDHI:er men som utmerker seg gjennom sin pålitelighet uansett sesong og soppsykdom

Se video her (med engelsk tale og norsk tekst)

Elatus Era - 1700 feltforsøk

Med start 2011 har over 1700 feltforsøk blitt gjennomført rundt om i Europa for å teste SOLATENOL

Elatus Era - 30 forskere

Mer enn 30 forskere har vært med i utveklingen av SOLATENOL

 

Elatus Era - 800 aktive substanser

For å finne SOLATENOL har mer enn 800 aktive substanser blitt utprøvd.

Elatus Era - 7400 aktive substanser

I et stort SDHI-prosjekt med 7400 kandidater har 4 aktive substanser blitt utviklet for lansering – SOLATENOL er en av dem.

SOLATENOL har sterk effekt

Konsentrasjonen av soppmiddel som må til for å redusere veksten til hvetebladprikk, LC50- verdier for Septoria tritici

Sammenlikninga av ulike SDHI-fungicider. Sterke molekyler stopper soppen ved lav konsentrasjon.

sammenligning av solatenol, bixafen, isopyrazam, penthiopyrad og fluxapyroxad

Fordeling av Solatenol i bladet

Fordelingen i bladet

Bilde på figuren som viser hvordan SOLATENOL fordeler seg jevnt utover i hele bladet slik at bladet holdes friskt og kan transportere energi fra bladet opp i akset