You are here

Elatur Era - I bladet tab

Avlingen produseres i bladet

Det er de grønne bladene som fyller aksets kjerner ved å omdanne sol, vann og karbondioksid til karbohydrater. Å beskytte bladene slik at de forblir aktive så lenge som mulig er derfor helt avgjørende for å få høy avling. 

Studier i høsthvete viser at så lenge som mer enn 37 % av bladarealet fremdeles er grønt og friskt øker avlingen med 15 kg pr dekar og dag. 
Kilde: Gooding et al., 2000. Green leaf area decline of wheat flag leaves.

Elatus Era - bilde av 37 procent

Se hva som skjer i bladet

I samband med utviklingen av ELATUS Era og virkestoffet SOLATENOL har Syngenta laget ulike bilder som viser hvordan det egentlige ser ut i bladet når det angripes av vanlige soppsykdommer som hvetebladprikk eller rust, og hvordan ELATUS Era bekjemper soppen. 

Bildene er tatt med elektronmikroskop og viser bladoverflaten eller bladet i tverrsnitt.

Hveteblad i tverrsnitt der Septoria ødelegger bladcellene

Hveteblad i tverrsnitt der Septoria ødelegger bladcellene.

Friskt hveteblad i tverrsnitt

Friskt hveteblad i tverrsnitt.

Overflaten av et friskt hveteblad

Overflaten av et friskt hveteblad.

Hyfer av rust som sprer seg inni bladet 5 dager etter infeksjon

Hyfer av rust som sprer seg inni bladet 5 dager etter infeksjon.

Septoria hyfe som har kollapset etter at den er behandlet med Solatenol 1 dag efter infeksjon

Septoria hyfe som har kollapset etter at den er behandlet med SOLATENOL 1 dag etter infeksjon.

Rost som bryter igjennom bladoverflaten 7 dager efter infeksjon

Rust som bryter igjennom bladoverflaten 7 dager etter infeksjon.

Hyfer av Septoria sprer seg på bladoverflaten

Hyfer av Septoria sprer seg på bladoverflaten.

Septoria bryter igjennom bladoverflaten 20 dager efter infeksjon

Septoria bryter igjennom bladoverflaten 20 dager etter infeksjon.

Kornartene produserer avlingen hovedsakelig i bladene. 

For å lykkes med soppbehandlingen gjelder det å beskytte den delen av planten som bidrar mest til kornavlingen.  Grafikken viser hvilken del av hveteplanten og byggplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen. I hvete er flaggbladet det absolutt viktigste å holde fritt for angrep. I bygg bidrar blad og strå mye til kornavlingen og dermed viktig  å holde friske.

Grafikken viser hvilken del av hveteplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen

Grafikken viser hvilken del av byggplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen

Slik får du mest ut av din soppbehandling

Målet med en soppbehandling er å holde bladene aktive slik at de kan fortsette å produsere avling.  Hvert år kommer soppinfeksjon av ulik grad, og allerede før angrepet er synlig på utsiden av bladet har soppen spred seg inne i bladet og begynt sin ødeleggelse.  For å stoppe infeksjonen i rett tid gjelder det å være beret ved varmt og fuktig vær. 

Grafikken nedenfor viser hvetebladprikk på bladoverflaten. Hvetebladprikk sprer seg raskt ved temperaturer på 15- 20 grader og det tar cirka 20 dager fra infeksjon til angrepet syns på utsiden av bladet. Man får mest igjen for behandlingen om den utføres før symptomene blir synlige.

Periode der soppmidlet er mest effektivt. Latensperioden når soppen er usynlig for øyet