You are here

Effekt i åkern

Effekt i åkern

Elatus Plus i hvete

SoppsykdomJordbruksverkets gradering 2017Effekt
Septoria (hvetebladflekk)4 – Meget god effekt71–90 %
DTR (hvetebrunflekk)4 – Meget god effekt71–90 %
Gulrust 4,5 – Meget god effekt80–90 %
Brunrust 4,5 – Meget god effekt80–90 %
Mjøldogg 3 – God effekt51–70 %

SoppsykdomJordbruksverkets gradering 2017Effekt
Byggbrunflekk4,5 – Meget god effekt80–90 %
Grå øyeflekk3,5 – God effekt61–70 %
Kornrust5 – Specialmedel91–100 %
Brunrust 4,5 – Meget god effekt80–90 %
Ramularia4 – Meget god effekt71–90 %
Mjøldogg3,5 – God effekt61–70%

Effekt av soppmidler i bygg og hvete (Jordbruksverkets effektvurdering)

Effekt av soppmidler i bygg og hvete (Jordbruksverkets effektvurdering)

 

NB! I Norge har Aviator Xpro lavere dose, og må brukes etter BBCH 40 – som er for seint for grå øyeflekk og delvis byggbrunflekk og bladflekker i hvete