You are here

Share page with AddThis

Beisede poteter gir mulighet for større nettoutbytte

Svartskurv 

Svartskurv forårsaket av Rhizoctonia solani kan begynne å ødelegge groene allerede under lagring og fortsetter i spiringsfasen.

I kald fuktig jord vil svartskurvsoppen angripe stenglene slik at det blir forsinket spiring og færre stengler per plante og sprang i åkeren. Svartskurvsoppen kan også angripe stolonene slik at knollanlegget aborterer, potetplanten setter da nye stoloner lenger opp og dette resulterer i flere grønne knoller. Angrep på knollanleggene gi missform og overflatenekroser på knollene. På slutten av vekstsesongen danner soppen overlevingsorganer på knollene, dette er de svarte skorpene som sitter på skallet, og årsaken til navnet svartskurv.

Knoll med arr etter svartskurvangrep

Knoll med arr etter svartskurvangrep

Bildet viser et groøye angrepet av svartskurv

Bildet viser et groøye angrepet av svartskurv

Svartprikk 

Svartprikk forårsaket av Colletothricum coccodes kan angripe alle de underjordiske delene av potetplanten, og til dels de overjordiske. Det gir råtning av røtter og stoloner, og dermed redusert avling.

Svartprikk gir knoller med dårlig utseende, brungrå flekker og knollene skrumper fortere på lager. 

Sølvskurv

Sølvskurv forårsaket av Helminthiosporium solani gir knoller med sølvgrå flekker, og knollene skrumper fortere på lager.

Beising med Maxim 100 FS sikrer potetene mot settepotetsmitte og det blir dermed jevnere oppspiring og flere stengler per plante. Da beising reduserer settepotetsmitten fører dette til jevnere knollstørrelse og dermed økt nettoutbytte. Det blir også færre grønnfarga og deformerte knoller. Maxim er et kontaktmiddel og har begrenset effekt mot jordsmitte. Så for å få best effekt, skal beising kombineres med god agronomi som vekstskifte, godt drenert jord, ikke setting i kald jord og rask opptørking av knollene rett etter opptak.

Beising kan utføres før groing eller ved setting. Fordelen med å beise før groing er at groene da blir beskyttet mot settepotetsmitten. 

Maxim 100 FS inneholder fludioksonil som er et kontaktmiddel som virker mot et bredt spekter av sopp. Det er derfor viktig å få middelet jevnt fordelt utover på hele knollen. Les mer om beisemetoder her (link til fakta-ark for Maxim).

Maxim 100FS

Les mer om beisemetoder her

Potetsykdommer

Les mer om potetsykdommer i vår potethefte