You are here

Rengjøring av utstyr

Rengjøring av utstyr

 

Sikker rengjøring av sprøyteutstyr sørger for at det ikke blir unødig skade på andre avlinger eller på miljøet

Rester fra sprøytetanken kan forårsake punkt-forurensning. Rengjøring av sprøyter og sprøyteutstyr er derfor viktig og bør utføres umiddelbart etter bruk. Rengjøring kan utføres både i åkeren eller på et vaskeområde som har fast underlag, med oppsamling og drenering til oppsamlingstank. Man bør alltid passe på at skyllevannet ikke kommer i kontakt med brønner, avløp eller kloakk.

 

Fem gode regler

•  Sprøyten kjøres helt tom for sprøytevæske i åkeren

•  Sprøyten skylles grundig med rent vann – både innvendig og utvendig

•  Tanken skal tømmes ved å sprøyte vann gjennom bom og dyser

•  Skyllevannet skal sprøytes over avlingen som nettopp er blitt behandlet

•  Det anbefales at sprøyteresten i tanken fortynnes 1:100 ganger før den sprøytes over den behandlede avlingen

Remgöring av utrustning

Beskytt biene

Beskytt biene

Bienes beskyttelse er viktig for landbruket

Hjelp biologisk mangfold

Hjelp biologisk mangfold

Mange avlinger er avhengig av biologisk mangfold

Avdrift og dyser

Avdrift og dyser

Bruk av avdriftsreduserende dyser vil minimere risikoen for svinn og fordamping uten...

Sikkerhet

Sikkerhet

God hygiene og bruk av egnet sikkerhetsutstyr beskytter deg selv og omgivelsene dine...

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.