You are here

Beskytt biene

Beskytt biene

Bienes beskyttelse er viktig for landbruket

Du kan ta hensyn til biene ved å sprøyte jordene utenfor bienes flytid. Anbefalt sprøytetid: Kveld etter solnedgang, eller om natten. 

Mange av plantene våre, både ville og dyrkede, trenger pollinering. Biene er en av de viktigste pollinerende insekter til å gjøre dette, og de bør derfor beskyttes.

I Danmark lever omtrent 275 arter av ville bier. De trives best under bestemte forhold, for eksempel i villblomster, og biene er truet av mangel på steder å leve og formere seg.

Du kan ta hensyn til biene ved å sprøyte jordene utenfor bienes flytid. Den anbefalte sprøytetiden er på kvelden etter solnedgang, eller om natten. I tillegg viser studier at blomsterstriper på deler av landbruksområder øker det totale biologiske mangfoldet.

Hjelp biologisk mangfold

Hjelp biologisk mangfold

Mange avlinger er avhengig av biologisk mangfold

Avdrift og dyser

Avdrift og dyser

Bruk av avdriftsreduserende dyser vil minimere risikoen for svinn og fordamping uten...

Rengjøring av utstyr

Rengjøring av utstyr

Sikker rengjøring av sprøyteutstyr sørger for at det ikke blir unødig skade på andre...

Sikkerhet

Sikkerhet

God hygiene og bruk av egnet sikkerhetsutstyr beskytter deg selv og omgivelsene dine...

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.