Rengjøring

 

 

 

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å rengjøre såmaskinen

 

 

 

 

 

Etter såing av beiset frø, kan det være rester frø i såmaskinen, som bør tømmes før du vasker eller blåser av avleiringer av beisemiddelet.

Såmaskinen rengjøres på en vaskeplass, som ikke har avrenning til vannforekomst.

I tillegg er det viktig å beskytte deg mot kontakt under både vasking og blåsing av maskinen. Du kan lese mer om hvordan du best beskytter deg i sikkerhetsdelen. 

Rengjøring av utstyr

Hansker

Beskytt deg selv

Bruk hansker, arbeidsklær og en støvmaske for å beskytte deg selv og omgivelsene dine...

 plante i den ene hånden

Såing og støvproblemer

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og...

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko....

Avfallssortering

Avfallssortering

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.