Beskytt deg selv

Hansker

 

 

Beskytt deg selv når du håndterer beiset frø.

Beiset frø skal håndteres med forsiktighet. Sikkerhet gjelder både oss selv og miljøet vårt. Fordi det ofte ikke er mulig å vaske hender eller lignende kan man med fordel ta med en pakke våtservietter inn i førerhuset på traktoren.

Det anbefales alltid å bruke passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våre produkter. 

 

 

 

Sikkerhetsutstyr for beiset frø

  • Arbeidsklær
  • Hansker (helst engangshansker)
  • Støvmaske eller åndedrettsvern

 

Tiltak der sikkerhetsutstyr må brukes

  • Håndtering av poser/sekker
  • Håndtering av ødelagte poser
  • Påfylling av såmaskin
  • Justering av såmaskin under såing
  • Tømming av såmaskinen
  • Vask og rengjøring av såmaskinen

Selv om hendene våre utgjør en veldig liten andel av hudens overflate, er det hendene våre som er mest i kontakt med omgivelsene våre. Hudbeskyttelse gjelder både direkte og indirekte kontakt. Det er derfor viktig for både vår egen og andres sikkerhet å bruke passende sikkerhetsutstyr og for å sikre god hygiene.

Sikkerhet

 

Direkte kontakt

All direkte kontakt må unngås, som for eksempel kan oppstå når du håndterer sekker, fyller og tømmer såmaskin.

Indirekte berøring 

Man må passe på indirekte berøring. Dette kan for eksempel gjøres når du håndterer sekker, samt støv og avleiringer på såmaskinen fra frøet.

 

 plante i den ene hånden

Såing og støvproblemer

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og...

 vanndråper

Rengjøring

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å...

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko....

Avfallssortering

Avfallssortering

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.