Avfallssortering

 

 

 

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

 

 

 

 

Etter å ha fylt såmaskinen med frøet, må de tomme sekkene håndteres i henhold til gjeldende avfallssorteringsregler. Verken tomme sekker eller frø får være igjen i naturen.

 

Alle ubrukte sekker eller frø må kastes i originale poser. I tillegg kan ikke tomme poser resirkuleres til noe annet formål, da det kan være støv og rester av beiset frø på dem.

Avfallssortering sekke

Hansker

Beskytt deg selv

Bruk hansker, arbeidsklær og en støvmaske for å beskytte deg selv og omgivelsene dine...

 plante i den ene hånden

Såing og støvproblemer

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og...

 vanndråper

Rengjøring

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å...

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko....

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.