Såing og støvproblemer

 plante i den ene hånden

 

 

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og miljø.

Når du arbeider med beiset frø, er det viktig å følge de anbefalte forholdsreglene for såing for å redusere risikoen for helse og miljø. Under såingsprosessen er det en rekke situasjoner du bør vurdere og ta hensyn til. 

Vær oppmerksom på støv fra frøsekkene og sørg for at såkornene blir godt dekket av jord ved såingen (også på slutten av raden). 

 

Støvproblemer 

  • Når du overfører frøet fra frøsekk til såmaskin, vil det dannes støv som du bør beskytte deg mot og unngå å komme i direkte kontakt med. 
  • Fyll såmaskinen ute eller på et godt ventilert sted 
  • Det er viktig at du ikke får beisestøv med inn i traktorhytta når fyller såmaskinen eller er i kontakt med beisede produkter. 
  • Hold dører og vinduer i kabinen/traktorhytta lukket når du fyller såmaskinen

 

Såing

  • Forsikre deg om at frøet blir godt dekket med jord slik at frøet ikke ligger fritt oppå bakken. Det er viktig for å beskytte fugler og pattedyr som lever av å spise frø.  
  • Ved bruk av luftassisterte såmaskiner produseres støv fra frøet. Man bør sikre seg at dette støvet er rettet mot jordoverflaten.
  • Hold dører og vinduer lukket under såing og ved service og justering av såmaskinen. 

såing og støvproblmer

Hansker

Beskytt deg selv

Bruk hansker, arbeidsklær og en støvmaske for å beskytte deg selv og omgivelsene dine...

 vanndråper

Rengjøring

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å...

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko....

Avfallssortering

Avfallssortering

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.