Ansvarlig bruk av plantevernmidler

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

I de nordiske landene tar vi vare på naturen, og det skal vi fortsette med.   

For å unngå fordampning og avdrift ved sprøyting er det blant annet viktig å velge riktig dyse og riktig tidspunkt på døgnet, samt å ta hensyn til værforholdene.   

I nært samarbeid med rådgivere og landbruksforeninger utvikler vi informasjonsmateriell som fremmer ansvarlig bruk av produktene våre og skaper et bærekraftig landbruk.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?