You are here

Share page with AddThis

Beisemiddel sopp

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot sykdommer forårsaket av oomyceter på frø

Celest Extra Formula M logo

Celest Extra Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete, bygg, havre, rug og rughve

Celest® Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot, hv

Maxim 100 FS logo

Maxim® 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet