You are here

Share page with AddThis

Potethefte

Syngenta har laget et Potethefte som viser de mest allminnelige sykdommene, mangelsymptomer, skadedyr og ugras i potet.

PotetheftePotetheftet gir en kort beskrivelse av skadegjørerne med tilhørende bilder. 

Innholdet er ordnet slik at bilder av symptomer som kan forveksles er plasser ved siden av hverandre. Sist i heftet er det infomasjon om Syngentas produkter i potet samt blandingstabell. 

Du finner her Potetheftet elektronisk