You are here

Share page with AddThis

Boxer - Stopper ugraset i spiringsfasen

Nyheter - Plantevern
03.09.2018
Boxer i høstkorn - stopper ugraset

Ugras som spirer i høstkorn bør bekjempes på høsten for å eliminere konkurransen om plass og næring. Grasugras som spirer på høsten må bekjempes på høsten, for hvis de får vokse helt fram til våren blir de så store at de ikke kan stoppes med selektive midler i korn. 

Boxer er hovedsakelig en spirehemmer som tas opp av spirer og røtter i spiringsfasen, men det har også noe virkning som bladherbicid. Boxer kan brukes fra såing fram til kornet har tre blader. Passende jordfuktighet gir best virkningsforhold, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Det beste sprøytetidspunktet er rett før ugraset spirer fram. Da kornet normalt spirer litt raskere enn ugraset er det optimale sprøytetidspunktet derfor når sprøytesporene akkurat er synlige. 

Bredt virkningsspekter

Boxer har meget god virkning mot grasugras som tunrapp og åkerkvein samt god effekt mot knereverumpe, markrapp og raigras. På tofrøbladet ugras har Boxer meget god effekt mot ugras som kan overvintre som vassarve, også sulfonylurea-resistent vassarve, klengemaure, forglemmegei, rødtvetann, pengeurt og gjetertaske. 

Skader ikke kornet

Boxer er selektivt i korn, forutsatt at kornets røtter ikke kommer i direkte kontakt med middelet. Derfor bør jorden være jevnt smuldret (ikke mye klump) og kornet bør være sådd på minimum 3 centimeters dybde og godt dekket av jord. 

Resistesstrategi

Boxer inneholder prosulfokarb, som er et tiokarbamat. Tiokarbamater har en annen virkningsmekanisme enn alle de andre ugrasmidler som brukes i korn, og Boxer er derfor en viktig resistensbryter i forhold til disse.

Sprøyteteknikk

For å unngå avdrift og å få god avsetning på jorda skal det sprøytes med 50 cm bomhøyden når det er lite vind, under 3 m/s. Det er best å kjøre med avdriftsreduserende dyser og minst 20 l vann pr dekar i moderat fart (maks 8 km/t). 

Bruk 200-300 ml Boxer pr dekar. Høyeste dose brukes når det er mye grasugras og om ugraset har spirt og på jord med høyt moldinnhold. Resistent knereverumpe krever bruk av maksdosen som er 500 ml pr dekar. Dersom en har mye balderbrå kan man blande Boxer med Atlantis, men ikke i høstbygg da Atlantis kan skade høstbygg. Bruk da 120-200 ml Boxer og 12 g Atlantis og 50 ml Mero/Renol pr dekar når ugraset akkurat har spirt frem. Resistent vassarve krever minimum 200 ml Boxer per dekar.