You are here

Share page with AddThis

Bekjempelse av tørråtesmitte fra jord og settepotet

Nyheter - Plantevern
07.07.2014

Tørråte trives under fuktige forhold. I våt jord smittes potetstenglene med hjelp av hvilesporer som finns i jorden. En annen smittekilde er infiserte settepoteter.

Ridomil® Gold MZ Pepite

er et ekte systemisk middel mot tørråte dvs. at det går både oppover og nedover i plantene. Middelet beskytter ny tilvekst og i nødsfall bekjemper den også ett allerede etablert angrep. Derfor anbefales det at preparatet brukes i starten av bekjempelsen av tørråten.

Ridomil Gold Preparatet inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M + mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nytilveksten etter behandling. Mankozeb danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av soppsporene. Mankozeb forebygger nye angrep.

Dosering og bruk
Doseringen er 200 g per dekar i 20-40 liter vann. Ridomil Pepite har lang forebyggende effekt og brukes forebyggende tidlig i sesongen når plantene er i god vekst. Behandlingsfristen er 7 dager, og midlet er regnfast etter 1-2 timer. På grunn av fare for resistensutvikling mot metalaksyl-M skal Ridomil Pepite ikke brukes mer enn 1 gang per sesong.

Ridomil Pepite er mest aktuell å bruke ved 1. eller 2. tørråtesprøyting for å ta eventuell primærsmitte i settepotene. Om en bruker dette ved 1. eller 2. sprøyting, avhenger av hvor jevnt potetene spirer, og hvor tidlig en starter sprøytingen. Dersom det fremover blir tørråtevær, bør en komme i gang tidlig, og da er det mest aktuelt å vente til 2. gangs sprøyting med Ridomil Pepite. Blir været fint, kan en vente litt med tørråtesprøytingen, og da starte med Ridomil Pepite. I en jevnt spirende åker er det mer aktuelt å bruke Ridomil Pepite ved 1. sprøyting, enn i en sort med ujevn spiring, hvor de tregeste plantene bør ha nok bladareal til å ta opp den systemiske delen i Ridomil Pepite. Ridomil Pepite er det eneste hel-systemiske midlet på markedet per i dag.

Les mer om Ridomil Gold MZ Pepite

Mer potet nyheter