You are here

Share page with AddThis

Moddus_2017_Tab 5

Bruksanbefaling

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende tilvekst. Normalt får man styrt tilveksten best med to vekstreguleringsbehandlinger med doser tilpasset vekstforholdene og sorten. Velg høye doser på stråsvake sorter. Velg lav dose ved annen gangs vekstregulering spesielt ved sein vekstregulering. Utsett vekstreguleringen hvis det er lite tilvekst og plantene er stresset, vent til plantene på ny kommer i god vekst. 

Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa for Moddus Start og 20 ml/daa for Moddus M.

Vårhvete, høsthvete og rughvete 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 20 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39): 20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Sein strekning (BBCH 37-44)15 ml Moddus Start

Moddus Start kan blandes med klormekvatklorid (CCC/Cycocel/ Stabilan) ved tidlig vekstegulering. Bruk da halv dose av hver. 

Bygg 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39): 20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Sein strekning (BBCH 37-44)15 ml Moddus Start

 

Havre 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-35): 20 ml Moddus M

 

Rug 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M
Midtre strekningsfase (BBCH 33-37): 30 ml Moddus M

Moddus Start kan blandes med klormekvatklorid (CCC/Cycocel/ Stabilan) ved tidlig vekstegulering. Bruk da halv dose av hver.