You are here

Share page with AddThis

Moddus_2017_Tab 4

Ulike typer av legde

Legde er en konsekvens av at planten ikke kan stå imot ytre påkjenninger og derfor legger seg. Det kan skyldes at planten er for dårlig forankret i jorden hvilke leder til rotvelt, eller at strået er for svakt hvilke leder til stråknekk eller aksknekk. 

Rotvelt forebygges best med tidig vektregulering omkring busking, da styrkes røtter og stråbasis.

Moddus Start

Stråknekk forebygges best med vekstregulering i tidlig strekningsfase, da forkortes avstanden mellom leddknutene og strået blir tykkere og sterkere. 

Moddus M