You are here

Share page with AddThis

Moddus_2017_Tab 3

Blandinger med andre produkter

Behandlingstidspunktet for en tidig behandling med Moddus Start sammenfaller ofte med vårens ugrasbehandling. På samme måte sammenfaller sopp- og insektsbehandlingen med en senere vekstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Her vises anbefalinger for hvordan produktene kan blandes.  

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst

Man får best effekt av vekstregulering når plantene har god vekst ved og like etter behandlingen. 

Moddus Start
Produkttype Anbefalinger Bør ikke blandes med
GrasugrasmiddelModdus Start er blandbar med grasugrasmiddel som tilhører gruppen ALS-hemmere i høsthvete fram til stadium 29. Senere bruk og bruk i andre kornarter kan gi skade på kornplantene. Kan blandes med Axial fram til stadium 32.Hussar produktene og Attributt Twin og Puma Extra
Frøugrasmiddel mot tofrøbladet ugrasModdus Start er blandbart med de fleste midler mot tofrøbladede ugras.Ally Class (karfentrazonetyl)
Sopp- og innsektsmiddelModdus Start er blandbar med alle aktuelle sopp- og innsektsmiddel. 
MikronæringsstofferModdus Start har god blandbarhet med de fleste mikronæringsstoffer.Mangansulfat
Produkter som krever tilsetting av oljeOljen skal tilsettes ifølge instruksjonen til blandingspartneren. Ved bruk av oljer bør behandling i sterkt sollys mitt på dagen unnvikes. 
Produkter som krever tilsetning av klebemiddelKlebemiddel skal tilsettes i tankblandingen. 

Sammenfatning
Moddus-produktene kan enkelt blandes med de fleste middel med unntak av:  
Ally Class, Hussar produktene, Atributt Twin, Puma Extra eller Mangansulfat-produkter.